Termotransport

Hoveddelen av vår bilpark består av nyere biler. De fleste bilene er utstyrt med termoaggregat som, kombinert med skillevegg i skapet, gir en meget fleksibel løsning med tanke på transport av temperaturregulerte varer.  

Sideåpning

De aller fleste av våre biler har også full sideåpning samt løftebrett bak. Dette gir oss og våre kunder en stor fleksibilitet mht type gods vi kan frakte samt hvilke leveringssteder vi kan tilby.