Termotransport

Hoveddelen av vår bilpark består av nyere biler. De fleste bilene er utstyrt med termoaggregat som, kombinert med skillevegg i skapet, gir en meget fleksibel løsning med tanke på transport av temperaturregulerte varer.  
Termotransport
Hoveddelen av vår bilpark består av nyere biler. De fleste bilene er utstyrt med termoaggregat som, kombinert med skillevegg i skapet, gir en meget fleksibel løsning med tanke på transport av temperaturregulerte varer.  
Sideåpning
De aller fleste av våre biler har også full sideåpning samt løftebrett bak. Dette gir oss og våre kunder en stor fleksibilitet mht type gods vi kan frakte samt hvilke leveringssteder vi kan tilby.
Tommy Lyngmo

Daglig Leder

Telefon: +47 959 83 482

Tommy@meyership.no

Hilmar Sørensen

Terminalformann

Telefon: +47 75 13 48 00

hilmar@mtransportservice.no

Jan Gunnar Nilsen

Befrakter

Telefon: +47 992 15 006

jgn@trsrana.no